Vanwege Corona, jammer genoeg nog geen vertier in ons gezellig café